pl

czytaj więcej

Regulamin

 

REGULAMIN OBIEKTU

1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2. Obiekt jest monitorowany 24h/7.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15 : 00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11 : 00 w dniu wyjazdu.

4. Na terenie Lipowskiej Chaty obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i e-papierosów poza wyznaczony do tego miejscem (oznakowane na zewnątrz budynku). Niezastosowanie się do zakazu wiąże się z karą w wysokości 5 000,00 zł.  

5. Faktyczna liczba osób mających mieszkać w apartamentach jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji.

6. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana do zgłoszenia dokwaterowania kolejnej osoby właścicielowi przed zaistnieniem takiej sytuacji. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dodatkowych osób, jeżeli ich łączna liczba przekracza możliwości techniczne danego apartamentu. Dodatkowe osoby zostaną rozliczone zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a właścicielem obiektu.

7. Goście zobowiązani są wykorzystywać apartamenty jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w apartamentach. 

8. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. 

9. Goście zobowiązani są do korzystania z obiektów towarzyszących tj.: altana z grillem, jacuzzi, sauna, tężnia, plac zabaw zgodnie z regulaminem oraz dbałością o ich stan techniczny.

10. W apartamentach nie akceptujemy zwierząt.

11. Goście zobowiązani są do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie całego obiektu, obowiązuje bezwzględna cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.

12. Goście (osoby dokonujące rezerwacji)  apartamentu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie całego obiektu. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie obiektu wraz z elementów wyposażenia jak ich utratę.

13. W przypadku powstania szkody w apartamentach lub urządzeniach znajdujących się na terenie obiektu z winy Gościa, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

14. Goście powinni zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody w apartamentach lub obiektach towarzyszących bądź też o jej stwierdzeniu.

15. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do apartamentu z należytą starannością. W przypadku jego utraty, zostaną obciążeni kosztami wymiany wkładek zamka w wysokości 200 zł.

16. Do apartamentu nie należy wnosić sprzętu narciarskiego, a po obiekcie chodzić w narciarskim obuwiu. Jest w tym celu przygotowane specjalne pomieszczenie (narciarnia).

17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie i obiektach towarzyszących nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych oraz materiałów łatwopalnych.

18. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gości, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w apartamentach.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

1.     Sauna dostępna jest wyłącznie w godzinach 8:00 – 21:00.

2.     Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.

3.     Za skutki zdrowotnie przebywania w saunie właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

4.     Przed wejściem do sauny należy:

       załatwić potrzeby fizjologiczne,

       obowiązkowo umyć całe ciało pod prysznicem mydłem,

       zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała,

       zdjąć obuwie.

5.     W celu uruchomienia pieca należy odpowiednio ustawić pokrętło znajdujące się na dole pieca i poczekać chwilę na nagrzanie kamieni, po zakończeniu korzystaniu z sauny należy bezwzględnie wyłączyć piec.

6.     W celu podniesienie temperatury i wilgotności w saunie należy polać kamienie niewielką ilością czystej wody.

7.     Zabrania się dotykania kamieni podczas pracy pieca.

8.     Zabrania się polewania pieca oraz układania na kamieniach jakichkolwiek środków chemicznych.

9.     W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska

10.  Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.

11.  Dzieci do lat 18 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

12.  Bezwzględnie zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów.

13.  Z sauny należy korzystać z dbałością o stan techniczny za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność finansową ponoszą osoby korzystające.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI

 

1.     Wanna jacuzzi dostępna jest wyłącznie w godzinach 8:00 – 21:00.

2.     Korzystanie z wanny jacuzzi jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie przepisy regulaminu.

3.     Za skutki zdrowotnie przebywania w wannie jacuzzi właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

4.     Przed wejściem do wanny jacuzzi należy:

       załatwić potrzeby fizjologiczne,

       obowiązkowo umyć całe ciało pod prysznicem mydłem,

       zdjąć obuwie.

5.     W celu uruchomienia dysz masujących należy wcisnąć przycisk JETS 2 lub JETS 1, światło przycisk LIGHT.

6.     Bezwzględnie zabrania się wlewania jakichkolwiek środków chemicznych do wanny jacuzzi np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp. gdyż skutkować to może uszkodzeniem wanny.

7.     Zabrania się odkręcania/sciąganie jakichkolwiek elementów będących częściami składowymi wanny gdyż może to skutkować trwałym uszkodzeniem.

8.     Zabrania się wkładania palców oraz innych przedmiotów do dysz i otworów znajdujących się w wannie.

9.     Z wanny jacuzzi mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.

10.  Dzieci do lat 18 mogą przebywać w wannie jacuzzi wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

11.  Bezwzględnie zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków oraz napojów.

12.  Z wanny jacuzzi należy korzystać z dbałością o stan techniczny. Za wszelkie uszkodzenia odpowiedzialność finansową ponoszą osoby korzystające.